Beskyttelse af dine oplysninger

Persondatabeskyttelse har høj prioritet i Europcar, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.
Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Østergaard Biler A/S ejet af Europcar Participation (Frankrig) er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Hovedkontor i DK
Europcar – Østergaard Biler
Jens Baggesens Vej 90N
8200 Århus N

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Europcar.

Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen og er underlagt tavshedspligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. 

Hvad er dine rettigheder?
Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Europcar kundeservice, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail. 

Retten til at overføre data:
Når Europcar anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data:
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Har du en profil-login, kan du selv rette dine personlige oplysninger på dine egne konto- og medlemssider.

Retten til at slette data:
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Europcar benytter, undtagen i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
 • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt
 • Du har et økonomisk mellemværende med Europcar, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
 • Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne


I medfør af § 79, § 118, stk. 7, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, fastsættes at dokumentation i henhold til bekendtgørelsen af motorkøretøjer uden føre indebærer, at vi mindst skal gemme kørekortoplysninger i 5 år.

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Europcars retmæssige interesser. Europcar fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:
Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

 • Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail
 • Ved at redigere indstillingerne for din personlige konto


Retten til begrænset anvendelse:
Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Europcar under følgende omstændigheder:

 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Europcars retmæssige interesser, skal Europcar begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
 • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal Europcar begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger


Hvordan kan du udøve dine rettigheder?
Vi tager persondatabeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte kundeservice på gdpr@europcar.dk

Databeskyttelsesansvarlig:
Vi har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig for at sikre, at vi altid anvender dine personlige oplysninger på en åben, korrekt og lovgyldig måde. Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlig på gdpr@europcar.dk og skrive databeskyttelsesansvarlig i emnefeltet.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed:
Hvis du mener, at Europcar behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte kundeservice på gdpr@europcar.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:
Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder.