Miljøbidrag


Europcar arbejder målrettet på at tilbyde billeje, som belaster miljøet mindst muligt. Ved indkøb af biler lægger vi vægt på lav CO2-udledning, god brændstoføkonomi og andre tekniske tiltag, som reducerer miljøbelastningen, herunder partikeludledning fra dieselkøretøjer.

Den gradvise omlægning af bilbeskatningen betyder dog i første omgang forøgede omkostninger til Grøn Ejerafgift samt ekstraafgift på dieselkøretøjer, som endnu ikke er forsynet med partikelfilter.

Europcar har allerede afholdt omkostningen til montering af partikelfiltre på alle lastbiler og busser over 3.500 kg og fremtidige indkøb af vare- og lastvogne vil udelukkende være dieselmotorer med partikelfilter, som kan imødekomme de miljøzonekrav, der kommer i flere og flere byer, både i Danmark og udlandet.

De øgede miljøomkostninger varierer med mærke og model, hvilket ikke gør det administrativt praktisk at differentiere fra bil til bil. Europcar har derfor valgt at sprede omkostningen ud over alle lejemål ved at tillægge et miljøbidrag på kr. 14 + moms pr. lejedag med et maks. på kr. 280 + moms pr. md. for alle vare- og lastvogne.

Vi håber på forståelse for dette nødvendige initiativ, som finansierer en løbende nedsættelse af miljøbelastningen i forbindelse med vare- og lastvognsleje.