Hvis du/I ikke ved hvordan skaden er opstået, men accepterer at skaden er sket under dit/jeres lejemål / If you don’t have any knowledge of Cause but accept that the damage occurred during your rental

Klik her / click here


Hvis du/I er bekendt med hvordan skaden er opstået og/eller hvis der er en modpart involveret / If you know how the damage occurred and/or if a third party is involved

Klik her / click here