Vilkår for Automatisk Kortbetaling

Oktober 2020

Generelle forhold

For aftaler om Automatisk Kortbetaling gælder følgende vilkår i tillæg til Europcar’s Generelle Vilkår for udleje/lease af Europcar’s flåde (Europcar’s Generelle Vilkår). Ved modstrid mellem vilkårene går disse særskilte vilkår for Automatisk Kortbetaling forud.

En aftale om Automatisk Kortbetaling indebærer, at kundens betaling af regninger fra Europcar vedrørende leje af Europcar’s flåde sker ved automatisk overførsel af regningsbeløbet fra kundens betalingskort til Europcar. Den automatiske overførsel sker i dagene omkring betalingsfristens udløb, ganske ofte ved fornyelse/forlængelse af lejemålet.

Tilmelding til Automatisk Kortbetaling er obligatorisk for lejemål over 21 dage og kan ske via Elektronisk Selvbetjening, via link sendt til kunden, eller ved henvendelse til Europcar.

Debit kort er generelt ikke muligt at tilmelde til Automatisk Kortbetaling. Der henvises iøvrigt til Europcar’s Generelle Vilkår afsnit: ”Means of payment accepted by Europcar”

Datasikkerhed

Ved kundens tilmelding til Automatisk Kortbetaling registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af kundens betalingskort på vegne af Europcar.

Ved kundens tilmelding til Automatisk Kortbetaling vil kunden via e-mail, senest 24 timer efter hver automatisk overførsel eller forsøg på automatisk overførsel få fremsende en meddelelse herom.

Kunden kan til enhver tid ændre betalingskortoplysningerne. Henvendelse skal ske til Europcar, hvorefter Europcar udsender et link som kunden kan bruge til de nye kort oplysninger.

Hvis kunden er tilmeldt Automatisk Kortbetaling, og kunden ønsker at afvise betalingen af en regning, kan afvisningen ske ved henvendelse til Europcar. Afvisningen skal ske senest 2 hverdage efter betalingen er gennemført.

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gyldigt, og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende.  Europcar vil så vidt muligt i måneden før via email informere om at et tilmeldt kort er ved at udløbe.

Ved afvist kort

Hvis kunden er tilmeldt Automatisk Kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (fx hvis betalingen afvises af kunden eller af kundens bank), er Europcar berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Rykkeren fremsendes normalt pr. e-mail. Europcar er berettiget til at opkræve et rykkergebyr herfor. Europcar er berettiget til at ophæve aftalen om Automatisk Kortbetaling, hvis betalingen afvises.