Erhverv - Før du lejer bil


Aldersbetingelser

Af forsikringsmæssige årsager varierer aldersgrænserne fra bilgruppe til bilgruppe.

 

Køretøjskategorier

Begge krav skal være opfyldt

Minimumsalder for fører

Gyldigt kørekort i mindst

Mini (O)

 

 

 

 

20 år

 

 

 

 

1 år

Economy (A)

Compact (B)

Intermediate (C,F,X3)

Standard (D,G)

Fullsize (E,H,I5,I7,J7)

23 år

1 år

Luxury (L,M)

 

26 år

 

 

1 år

Selection (L,M)

Minibus (J9)

20 år

1 år

Varevogn (1-7)

20 år

1 år

Lastvogn (8-10)

23 år

1 år

 

Se de forskellige bilgrupper her

Gyldigt kørekort

Du skal naturligvis have gyldigt kørekort til den kategori, du ønsker at leje. Derudover skal du min. have haft kørekort i 1 år!  

Ung fører

Ung fører er gratis indtil onsdag den 15. april 2020.

Normalt gælder følgende: For førere under 26 år opkræves et tillæg pr. person på kr. 50 pr. dag (dog max. kr. 250 pr. 30 dage).

Selvrisiko

Der er et selvrisikotillæg på 2.500 kr. pr. skade for de følgende aldersgrupper over 26 år ved leje af følgende bilgrupper. 

20-23 år: Bilgruppe O, A, B, BA, C, D, F, FA, G, J9, I.
23-26 år: Bilgruppe E, H, I5, I7.
26-28 år: Bilgruppe LA, M, alle i X serien.

Ekstra chauffør

Der er 1 fører (lejeren) inkl. i prisen. For evt. ekstra førere opkræves et tillæg pr. person på kr. 60 pr. dag (dog max. kr. 600 pr. 30 dage). Hertil kommer også evt. ung fører. Se mere under Aldersbetingelser" ovenfor.

Reservation

Vi anbefaler, at du reserverer din udlejningsbil på forhånd. Det er gratis og du undgår at gå forgæves.

Reserver via et dansk Europcar udlejningssted

Bestil altid direkte ved Europcar via europcar.dk eller tlf. 89 33 11 33. Det sikrer dig den bedste service. Læs mere om booking via eksterne firmaer her.

Kørsel til udlandet

For kørsel til udlandet opkræves et tillæg på kr. 15 pr. dag (dog max. kr. 150 pr. 30 dage). Tillægget er obligatorisk for at du fortsat er dækket af forsikringen.

Vores biler må ud over Danmark, benyttes til kørsel i følgende lande: Danmark, Østrig, Andorra, Belgien, Finland, Frankrig (kun fastlandet), Tyskland, Italien (kun fastlandet), Luxembourg, Monaco, Norge, Holland, Portugal (kun fastlandet), Spanien (kun fastlandet), Sverige og Schweiz.

Bemærk venligst at kørsel i busser samt vare-/lastvogne i Finland, Portugal, nord for Oslo (Norge), nord for Stockholm (Sverige), syd for Rom (Italien) og syd for Madrid (Spanien) ikke er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Europcar.

Betaling

Vi foretrækker betaling med et anerkendt kreditkort, men du kan også vælge at betale kontant depositum ved bilgruppe A, B, F og J9 samt 1, 3, 4 og 7 og afregne efter endt billeje. På grp. E, H og derover kræves min. 2 internationale kreditkort.

Betaling ved afhentning af bil

Du kan ændre og annullere din booking gratis indtil det bestilte afhentningstidspunkt.
Ændringer er gratis indtil det bestilte afhentningstidspunkt (dog kan lejepriserne have ændret sig).
Hvis du ikke annullerer eller afhenter køretøjet på det bestilte afhentningstidspunkt, så vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 750,00.

Online betaling

Du kan ændre og annullere din booking gratis, blot du informerer Europcar mindst 48 timer før det bestilte afhentningstidspunkt.
Ændringer er gratis indtil 48 timer før lejestart (dog kan lejepriserne have ændret sig).  
Ved annullering mindre end 48 timer før lejestart, vil det forudbetalte lejebeløb blive refunderet, dog vil der blive fratrukket et annulleringsgebyr på kr. 375,00.
Hvis du ikke har annulleret og ikke afhenter køretøjet på det bestilte afhentningstidspunkt, så vil det forudbetalte lejebeløb blive refunderet, dog fratrukket et gebyr på kr. 750,00.
Hvis du returnerer køretøjet tidligere end den accepterede lejeperiode, så vil du ikke være berettiget til refusion af evt. ubenyttede lejedage.

Ekstraudstyr 

Vær opmærksom på, at vi også kan hjælpe dig med barnestole/-puder og vinterdæk mod et mindre tillæg. Læs mere om vinterdæk her. Disse ekstra-ydelser kræver forhåndsreservation. Ved leje af bil må du ikke montere andet udstyr uden accept fra os.

Online lejebetingelser

Særlige vilkår og betingelser for Erhvervstilbud

1. Baggrund

Disse særlige vilkår og betingelser vedrørende Europcars erhvervstilbud (herefter de ”Særlige Betingelser”) er udstedt af Europcar International på vegne Europcars Deltagende Udlejningssteder, som defineret nedenfor. Europcar International er et fransk ”Société par Actions Simplifiée à Associé Unique” med en aktiekapital på EUR 110 mio. og registreret adresse i Danmark:

Europcar Østergaard biler A/S (herefter benævnt Europcar) er en dansk virksomhed med registreret adresse på Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N. Virksomheden er registreret i Århus med CVR-nummer 19986292.

Disse Særlige Betingelser er gældende i forholdet mellem Europcar og enhver virksomhed (herefter ”Erhvervskunden”), som ønsker at drage fordel af Europcars erhvervstilbud (herefter ”Tilbuddet”). Disse Særlige Betingelser træder i kraft på det tidspunkt, hvor Erhvervskunden tilmelder sig Tilbuddet via Europcars hjemmeside.

Europcar forbeholder sig ret til når som helst at ændre disse Særlige Betingelser. De til enhver tid gældende Særlige Betingelser er tilgængelige på [link til hjemmeside]. Erhvervskunden har pligt til løbende at holde sig orienteret om eventuelle ændringer i disse Særlige Betingelser. Enhver udlejning er omfattet af de Særlige Betingelser, som er gældende på tidspunktet for indgåelsen af aftalen om den enkelte udlejning.

2. Formål

Formålet med disse Særlige Betingelser er at fastlægge betingelserne for at Erhvervskunden kan gøre brug af Tilbuddet, samt de vilkår og betingelser som er gældende for udlejninger omfattet af Tilbuddet. Det er muligt for Erhvervskundens autoriserede repræsentanter online at registrere, hvilke af Erhvervskundens medarbejdere, som skal have mulighed for at leje køretøjer til nedsatte priser til erhvervsmæssig- eller privat brug, med virkning fra det tidspunkt hvor den pågældende medarbejder er registreret som omfattet af Tilbuddet.

3. Betingelser

3.1 Online registrering som betingelse for brug af Tilbuddet samt oprettelse af konto

Erhvervskundens autoriserede repræsentant skal gennemføre en online registrering af Erhvervskunden for at kunne gøre brug af Tilbuddet. I den forbindelse skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Erhvervskunden skal drive erhvervsmæssig virksomhed.
  • Erhvervskunden skal have et gyldigt cvr-nr.
  • Erhvervskunden skal opgive en gyldig og fungerende erhvervsmæssig e-mailadresse, hvortil meddelelser til Erhvervskunden kan sendes.
  • Erhvervskundens autoriserede repræsentant skal have den fornødne bemyndigelse til at kunne forpligte Erhvervskunden gennem onlineregistrering af et kundeforhold med Europcar.

Såfremt Erhvervskunden ikke i forvejen har en konto hos Europcar, skal den autoriseret repræsentant online oprette en sådan konto via hjemmesiden https://www.europcar.dk/erhverv/bliv-kunde-på-3-minutter, hvor den autoriseret repræsentant skal udfylde den fornødne registreringsformular. Når Erhvervskunden har bekræftet onlineregistreringen, vil Europcar fremsende en elektronisk bekræftelse på modtagelsen af registreringsformularen til den af Erhvervskunden opgivne e-mailadresse. Herefter skal kunden endeligt acceptere Tilbuddet. Samme procedure gælder hvis kunden kontakter Salgsafdelingen på tlf og mail.

Erhvervskundens autoriserede repræsentant skal registrere de medarbejdere hos Erhvervskunden, som skal kunne gøre brug af Tilbuddet.

De pågældende medarbejdere skal opfylde de krav til føreren af køretøjet, blandt andet med hensyn til førerens alder samt den periode, føreren har haft gyldigt kørekort, som fremgår af Europcars til enhver tid gældende vilkår og betingelser for leje. Kravene skal være opfyldt for den relevante køretøjskategori. Kravene kan findes her.

Medarbejderne skal som førere endvidere opfylde og efterleve samtlige krav i Europcars forsikrings- og dækningsbestemmelser, som kan ses på Europcars hjemmeside her.

De gældende vilkår og betingelser for leje samt de gældende forsikrings- og dækningsbetingelser fås hos alle Europcar udlejningssteder her (Herefter individuelt ”Europcars Deltagende Udlejningssted” og til sammen ”Europcars Deltagende Udlejningssteder”).

Føreren skal være i besiddelse af et betalingsmiddel, der accepteres af det relevante lokale Europcar selskab. Oplysning herom fås ligeledes på Europcars hjemmeside.

Tilbuddet kan ikke kombineres med nogen anden rabat eller noget andet kampagnetilbud.

Føreren skal være i besiddelse af et gyldigt kreditkort, som specificeret på hjemmesiden her.

Føreren skal have gennemlæst og accepteret nærværende Særlige Betingelser, Europcars Vilkår og Betingelser for Leje og Europcars Forsikrings- og Dækningsbestemmelser.

På udlejningskontrakt underskrives at lejer har gjort sig bekendt med de generelle lejebetingelser samt accepterer disse. Lejebetingelserne er tilgængelige ved reservation pr. mail, online via hjemmeside samt muligt at få fysisk kopi af disse ved udlejning på papir eller pr. mail.

3.2. Afvisning af registrering eller rabatgivning

Europcar forbeholder sig ret til at nægte at acceptere online registreringen og/eller at nægte at give Erhvervskunden og/eller nogle eller alle af Erhvervskundens medarbejdere adgang til de rabatter, som fremgår af Tilbuddet, såfremt Erhvervskundens autoriserede repræsentant og/eller nogle af Erhvervskundens medarbejdere er registreret af Europcar som dårlig betaler eller har en skadeshistorik med Europcar eller er registreret i RKI-kreditinformation. Europcar er endvidere berettigede til at nægte registrering og/eller rabat, hvis ikke Erhvervskundens autoriseret repræsentant og/eller medarbejdere overholder samtlige bestemmelser i disse Særlige Betingelser eller tilsidesætter andre vilkår/betingelser fastsat af Europcar, herunder Europcars Vilkår og Betingelser for Leje og Europcars Forsikrings- og Dækningsbestemmelser.

 

Generelle lejebetingelser

Klik her for at se lejebetingelser.